HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Lai
- 0983 770 116

Hạt Nhựa PP

Hạt nhựa PP Film
Hạt nhựa PP Film
Hạt nhựa PP Yarn
Hạt nhựa PP Yarn
Hạt nhựa PP Injection
Hạt nhựa PP Injection
Hạt nhựa PP lamination
Hạt nhựa PP lamination

Hạt Nhựa PE

Hạt nhựa LDPE lamination
Hạt nhựa LDPE lamination
Hạt nhựa LDPE film - thổi
Hạt nhựa LDPE film - thổi
Hạt nhựa LLDPE ép
Hạt nhựa LLDPE ép
Hạt nhựa LLDPE film
Hạt nhựa LLDPE film

Hạt Nhựa HDPE

Hạt nhựa HDPE Yarn
Hạt nhựa HDPE Yarn
Hạt nhựa HDPE injection
Hạt nhựa HDPE injection
Hạt nhựa HDPE Film
Hạt nhựa HDPE Film
Hạt nhựa HDPE Blow molding
Hạt nhựa HDPE Blow molding

Hạt nhựa ABS

Hạt Nhựa ABS
Hạt Nhựa ABS
ABS 750SW
ABS 750SW
ABS PA757
ABS PA757
ABS 757
ABS 757

Hạt nhựa GPPS

GPPS 147F
GPPS 147F
GP 150
GP 150
Hạt nhựa GPPS
Hạt nhựa GPPS
Hạt nhựa GPPS
Hạt nhựa GPPS

Hạt nhựa PC

Hạt nhựa PC
Hạt nhựa PC
PC 2407, 2807
PC 2407, 2807
PC 110
PC 110
PC 1100
PC 1100

dây rút nhựa, dây thít nhựa

dây rút nhựa
dây rút nhựa
dây rút nhựa trắng
dây rút nhựa trắng
dây niêm phong
dây niêm phong
dây rút nhựa, dây thít nhựa
dây rút nhựa, dây thít nhựa